บจก. เอราวัณรีฟริกเจอร์เรชั่น

แผนกเครื่องทำความเย็น

Alfa-Laval Unit Cooler

Danfoss Catalog

Aspen Condensate Pumps

Big Foot Systems

Manueurop Condensing Unit

บุคคลากรหลัก

ติดต่อเรา

แผนกวิเคราะห์และปรึกษา ด้านอาหารทะเลกระป๋อง

บุคลากรหลัก

  

คุณ ยุพิน เสรฐภักดี (B.Sc. Food Tech)

Managing Director

20 years experience in QC. and Product Development for Canned and Frozen Seafood.

E-mail: yupin@erawanrefrigeration.co.th

(direct line: 722-3373 / fax. 722-1046 press 0 )

 

คุณ วิเชษฐ ประเสริฐภักดี (Mech. Eng)

General Manager

15 years experience in refrigeration field.

E-mail: wichest@erawanrefrigeration.co.th

(direct line: (01) 642-1125, 9543492 up to 3)

 

คุณ สุมาลี ทั่งพิทยากุล (M.Sc. Food Tech) 

Company Advisor

25 years experience in food quality control, expert in quality system (ISO / IEC 17025 / HACCP) Pesent: Head of Food Technology group, Biological Science Division, Department of Science and Service, Ministry of Science, Technology and Environment. 

E-mail: erawanconsult@erawanrefrigeration.co.th